Tiki King's pin-up art ukulele, betty danger
Hanna Lu-Lu, a Tiki King Pin-up Art Ukulele inspired by WW2 bomber nose art


from: www.tikiking.com
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!