Customized Tiki Ukulele by Tiki King
This was a Grizzly woodworking Kit Ukulele that I decided to practice binding on
Back to the Ukulele Gallery
Tiki King customized Ukulele
Grizly Kit Ukulele, with "extras"" by Tiki King


from: www.tikiking.com
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!