GoldTone Banjo Ukulele
Formby Style! Needs no amplification!
Back to the Ukulele Gallery
GoldTone Banjo Ukulele
GoldTone Banjo Ukulele in the Tiki King Collection


from: www.tikiking.com
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!