Dick dale wearing Tiki King necklace


Dick Dale wearing Tiki King Necklace, from Tiki King's Ukulele friends gallery:
www.tikiking.com/uke_players_Pic_Frame_Set.html
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!