Decca Ukulele
Another one of my "vintage" Ukes
Back to the Ukulele Gallery
Decca Ukulele
Decca Ukulele in the Tiki King Collection


from: www.tikiking.com
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!