Tiki King's pin-up art ukulele, Anita Mai-Tai
Anita Mai-Tai, a Tiki King Pin-up Art Ukulele inspired by WW2 bomber nose art


from Tiki Kings Ukulele stuff : www.tikiking.com
Ukulele, Ukelele, Ukalele, Uke!